115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for juli 2022

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. august 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220819140127889.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220819140129138.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 169 nye boliger i juli. Dette var 42 % høyere enn samme måned i 2021, men 15 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 17 596 boliger, som er 4 % flere enn samme periode i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 30 582 boliger, som er 2 % over foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av økte byggekostnader og økt usikkerhet.

Det ble registrert tillatelser til 113’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i juli, 9 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 862’ kvm, som er 8 % lavere enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 4 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 395’ kvm nytt yrkesbyggareal i juli. Det er 131 % høyere enn i samme måned i 2021 og 33 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år er det gitt tillatelser til 2,12 mill. kvm, 13 % over fjoråret på samme tid. Offentlige bygg er hittil i år 13 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 23 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 3,741 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 18 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1711
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også