115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for mars 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

21. april 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. april 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230420083913829.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230420083914061.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 221 nye boliger i mars. Dette var 31 % lavere enn samme måned i 2022. Mars 2023 ligger 15 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er veksten størst i Oslo (+125 %), Møre og Romsdal (+29 %) og Agder (+3 %). Lavest vekst i denne perioden var det i Troms og Finnmark og Vestland med hhv. -54 og -50 %. Det er gitt tillatelser til 27 890 boliger de siste 12 mnd., som er 9 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. 


Det ble registrert tillatelser til 90’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i mars, 25 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 19 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode. 


Det ble registrert tillatelser til 232’ kvm nytt yrkesbyggareal i mars. Det er 31 % høyere enn i samme måned i 2022, men 6 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter årets to første måneder ligger offentlige bygg 36 % over samme periode i 2022 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 26 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,9 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 8 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1510
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også