105

Er det stor sprik mellom plan og det vi gjør?

Sett over tid, viser det seg at det er et relativt godt samsvar mellom andelen som sier at de planlegger å pusse opp, og andelen som faktisk gjør det.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. september 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. september 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210906112545324.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210906112545511.jpg?maxwidth=900
0

I perioden 2015–2020 var det marginalt flere som faktisk utførte oppussingsarbeider, enn som planla slike arbeider. 

Andelen som i første kvartal 2021 svarte at de planla innvendige eller utvendige oppussingsarbeider på boligen, økte sammenlignet med foregående kvartal og tilsvarende kvartal i fjor. Dette kan indikere en fortsatt vekst i markedet for ROT-boliger i inneværende år.

Det er i størst grad de som bor i eldre boliger, i eneboliger, som eier egen bolig og som er i aldersgruppen 30–39 år som planlegger innvendige og/eller utvendige oppussingsarbeider på boligen. 

Om den kraftige prisøkningen på trelast endrer på dette bildet, vil antageligvis vår neste måling (januar 2022) av dette markedet kunne gi svar på.

749
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF