115

Fortsatt prisrally i byggevarehandelen

Vår ekspert på byggevarer gir oss en oversikt og forklaringer på de høye byggevareprisene i sommer og de siste 12 månedene.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. september 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210910095213063.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210910114301752.jpg?maxwidth=900
0

I perioden juni–august 2021 steg byggevareprisene med 3,6 %, og de siste tolv månedene (20. september 2020–21. august 2021) har de gått opp 11,9 % – tallene bygger på 14 041 lagerførte artikler i det norske markedet.  

Så langt har 2021 vært preget av stor etterspørsel etter byggematerialer og store leveringsproblemer, noe som har fått prisene til å skyte i været. Det er hovedsakelig i trekategoriene at prisene fortsetter å akselerere. 

Den totale prisutviklingen på byggematerialer i Norge er nå også drevet av risikoen for mangel på materialer, som maling og lim, til tross for at prisene på saget tømmer i USA, Canada og Kina har falt fra tidligere rekordhøye nivåer. Flere svenske treprodusenter har nå begynt å eksportere tømmer til Norge igjen, som tidligere i pandemien gikk til Nord-Amerika, og dette kan føre til prisreduksjoner på tre. 

Utplukket

Mange er hjemmesnekkere, som i sommer vitnet om utplukket treverk og mangel på forskjellige tømmerdimensjoner. Forsyningsproblemene som har påvirket visse jern- og stålprodukter merkes fortsatt i bransjen. 

Maling og lim er nå også kategorier der en mangelsituasjon har begynt å oppstå. Som i kategoriene tre og metall, ligger forklaringen i en rekke gjensidige og uavhengige, men sammenfallende hendelser. I fjor vinter ble den amerikanske delstaten Texas rammet av et alvorlig forkjølelsessnakk, som avbrøt strømforsyningen og forårsaket en tomåneders produksjonsstans i den texasbaserte fabrikken, som er verdensledende innen produksjon av malingsingredienser.

For få containere

Samtidig var det underskudd på fraktcontainere på verdensmarkedet, som resulterte i kraftige prisøkninger. Den uvanlig høye etterspørselen fra både det profesjonelle og private markedet legger ytterligere press på etterspørselen. Hvis vi ser nærmere på kategorien maling, har mangel på stoffene titandioksid og akrylsyre forårsaket et kraftig underskudd i hvitfarge, som har påvirket mange sluttbrukere.

Oftere prisjusteringer

På grunn av det siste årets mange hendelser og dramatiske svingninger i tilbud og etterspørsel, gjøres nå månedlige prisjusteringer i byggevarehandelen – istedenfor to ganger i året, som ble gjort tidligere.  

2240
b-0TrueFalse

   –   Det at prisene på eksempelvis tre fortsetter å stige i Norge, til tross for tømmerfallet i Chicago, kan selvsagt reise visse spørsmål om hvorvidt treprisene snart vil hoppe tilbake. Noe bekymringsfullt er det at maling- og lim-kategoriene også er inkludert i en priskarusell som vil påvirke byggekostnadene i løpet av høsten, og en forestående priskorreksjon fra flere leverandører vil finne sted i oktober, sier Magnus Svensson, som følger byggevareprisene i Prognosesenteret.

487
false
b-0TrueFalse
0

Går vi ned på de vanligste hovedkategoriene, ser det slik ut:

Bygg og anlegg

I hovedkategorien Bygg og anlegg sank prisene med 0,1 % i sommer. Rør og kummer (i grunn) samt Forankringsutstyr, forskalingssystemer økte mest, med 1,1 %, mens prisene på Grunn-/drensplate, rist, renne gikk ned 2,6 % i sommer.


Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 490 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Bygg og anlegg

- 0,1 %

2,7 %

Rør og kummer (i grunn)

1,1 %

11,2 %

Forankringsuts., forskalingssys.

1,1 %

3,5 %

Blokker, teglstein, lettklinker,

0,9 %

7,2 %

Sement og mørtel

0,3 %

0,2 %

Grunn-/drensplate, rist, renne

-2,6 %

-0,4 %

Vanntetting/overflatebehand.

-0,2 %

3,1 %


Byggevarer

I hovedkategorien Byggevarer steg prisene med 4,1 % i sommer. Bygningsplater økte mest med 8,2 % i sommer og hele 20.7 % de siste 12 månedene. Prisene på Isolasjon og byggfolie gikk ned 0,5 % i sommer.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 938 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Byggevarer

4,1 %

11,8 % 

Bygningsplater

8,2 %

20,7 % 

Isolasjon og byggfolie

-0,5 %

2,70 %

Papprodukter

0 %

1,0 % 


Dører

Prisene på Dører steg med 1,2 % i løpet av sommeren. Underkategorien Karmer hadde den største økningen med 3,1 %, mens prisene på Andre dørtyper økte minst i sommer, med 0,1 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen 

(bygger på 384 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Dører

1,2 %

-0,3 %

Innerdører

0,5 %

0,3 %

Andre dørtyper

0,1 %

1,4 %

Ytterdører

0,5 %

-9,1 %

Karmer

3,1 %

7,6 %


Elektriske artikler

Prisene på Elektriske artikler steg med 0,3 % i sommer og hele 10,1 % de siste 12 månedene. Hvitevarer el., gass, lavvolt hadde den største økningen i sommer med 0,5 %, mens prisene på Små-elektrisk matriell gikk ned 0,1 % i perioden. Prisene på Belysning stod stille i sommer, men har økt med 33,1 % de siste 12 månedene.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 285 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Elektriske artikler

0,3 %

10,1 %

Installasjonsprodukter el.

0,4 %

12,1 %

Små-elektrisk matriell

-0,1 %

6,7 %

Belysning

0 %

33,1 %

Hvitevarer el., gass, lavvolt

0,5 %

0,9 %


Festemidler

Prisene på Festemidler gikk ned 0,1 % i juni. Skruer selvborende er kategorien som økte mest i sommer, med 0,3 %, mens Skruer gips, tre/spon gikk ned 0,3 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 1 733 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Festemidler

-0,1 %

3,4 %

Plateskruer

0 %

1,9 %

Skruer gips, tre/spon

-0,3 %

2,4 %

Bygningsbeslag

0,1 %

5,1 %

Pistolspiker

0 %

3,9 %

Håndspiker

-0,2 %

3,7 %

Skruer selvborende

0,3 %

4,1 %

Skiver

0 %

5,4 %

Gjengede stenger

0 %

0,8 %

Kramper/ stifter

0 %

2,0 %

Skruer for plane fasadeplater

0 %

0 %

Ekspanderende festem., plugger anker

0 %

2,5 %


Håndverktøy

Prisene på Håndverktøy økte med 0,3 % i sommer. Måleteknikk steg mest med 2,4 %, mens Skrutrekker, håndverktøy gikk ned 3,2 % i løpet av sommeren.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(basert på 1 698 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Håndverktøy

0,3 %

2,2 %

Håndverktøy tre og metall

-0,5 %

0,5 %

Måleteknikk

2,4 %

2,5 %

Mureverktøy

0,9 %

2,7 %

Måle og merkeverktøy

1,5 %

-0,1 %

Maleverktøy

0,2 %

2,2 %

Tenger, håndverktøy

-1,4 %

-1,3 %

Lim- og fugeverktøy

-1,3 %

1,7 %

Hammere, håndverktøy

0,6 %

1,5 %

Slipe-/skrapeverktøy

0 %

8,6 %

Pipeverktøy, håndverktøy

0 %

-5,8 %

Filer håndverktøy

0 %

0,2 %

Skrutrekker, håndverktøy

-3,2 %

-3,1 %

Skjærende verkt. metall, tre

0 %

-5,1 %


Jernvare

Prisene på jernvareprodukter steg med 0,5 % i sommer og 5,2 % de siste 12 månedene. Stiger og gardin-/industritrapper økte mest med 2 % i sommer, mens de fleste av de andre underkategoriene stod stille i perioden.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 1 406 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Jernvare

0,5 %

5,2 %

Vridere/håndtak for dør/vindu

0 %

4,5 %

Hengsler

0 %

4,7 %

Beslag , lukkere, kroker

0 %

4,9 %

Møbelbeslag

0 %

3,6 %

Sikringsutstyr

0,8 %

4,1 %

Dør- og vindusbeslag

0 %

6,8 %

Stiger og gardin-/industritrapper

2,0 %

7,2 %

Låser, nøkkellåser, nøkler

0,6 %

10,3 %

Kjetting, wire m/utstyr

0 %

4,8 %

Garasje- og verkstedsutstyr

0,6 %

4,3 %

Trådvarer

0 %

2,4 %

Stillaser

0 %

10,4 %

Løfte- og verkstedsutstyr

0 %

7,5 %


Maling, teknisk/kjemisk

Prisene på Maling, teknisk/kjemisk steg samlet sett med 0,3 % i sommer. Fugemasse, -skum, kitt økte mest, med 3 %, mens prisene på Sparkel og avrettingsmasse gikk ned 0,5 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 988 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Maling, teknisk/kjemisk

0,3 %

2,9 %

Maling/lakkfjerner, vask-/rensemidler

0,3 %

4,6 %

Eksteriør maling/beis/olje

0,1 %

0,9 %

Fugemasse, -skum, kitt

3,0 %

2,5 %

Sparkel og avrettingsmasse

-0,9 %

-0,2 %

Lim

0,1 %

3,4 %

Tilsettingsstoffer

0,4 %

1,8 %

Tape

-0,1 %

3,9 %

Interiør maling/beis/lakk

-0,4 %

9,0 %

Pleiemidler interiør

0,2 %

6,8 %

Snøsmelt- og antiskliprodukter

1,3 %

-0,6 %

Spraymaling

0 %

-1,7 %


Maskiner, verktøy

Prisene på Maskiner, verktøy stod stille i sommer, men økte med 1,3 % de siste 12 månedene. Underkategorien Verktøy akku hadde størst prisøkning i sommer, med 0,8 %, mens prisene på Bor el/akkumaskiner gikk ned 2,5 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 453 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Maskiner, verktøy

0 %

1,3 %

Tilbehør gassdrevet verktøy

0 %

2,5 %

Tilbehør el-verktøy/accu-maskiner

0 %

0,9 %

El-verktøy

-0,1 %

0,1 %

Verktøy akku

+0,8 %

0,8 %

Høytrykksvasker og utstyr

-0,6 %

3,3 %

Aggregater, byggtørker

0 %

1,5 %

Trykkluftdrevet verktøy

+0,5 %

2,6 %

Bor el/akkumaskiner

-2,5 %

0,7 %

Tilbehør trykkluftdrevet verktøy

0 %

6,5 %

Sagblader, el/akkumaskiner

0 %

-0,4 %


Takprodukter

Prisene på Takprodukter steg med 3,9 % i sommer. Takrenner og beslag økte mest i sommer med 6,1 %, og hele 13,2 % de siste 12 månedene. Prisene på Asfalt takbelegg, undertak økte minst i sommer, med 0,2 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 347 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Takprodukter

3,9 %

10,3 %

Takrenner og beslag

6,1 %

13,2 %

Takplater

4,1 %

10,0 %

Taksikringsutstyr med tilbehør

1,9 %

10,1 %

Asfalt takbelegg, undertak

0,2 %

5,9 %


Trelast

Prisene på Trelast økte samlet sett med hele 22 % i sommer og vanvittige 61,4 % de siste 12 månedene. Underkategoren Listverk furu og gran ubehandlet økte mest med 28,1 % i sommer, mens Stolper, søyler, rekkverk økte minst med 4 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 1 840 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Trelast

22,0% 

61,4% 

Innvendig panel

26,1%

51,80%

Høvellast

14,0%

63,5%

Listverk furu og gran behandlet

23,7%

35,4%

Listverk eik og annet løvtre

25,7%

42,5%

Listverk furu og gran ubehandlet

28,1%

46,30%

Listverk mdf

20,2%

34,0%

Konstruksjonsvirke

21,0%

80,8%

Stolper, søyler, rekkverk

4,0%

7,60%

Utvendig kledning

24,4%

83,6%


Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)

Prisene på Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) gikk ned 0,4 % i sommer. Prisene på Tank-, varme-, gass- og kjølematr. økte med 0,9 %, mens prisene på Ventilasjon gikk ned 0,3 %.

Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen

(bygger på 869 stykk lagerførte artikler):

Kategori

3 mnd.

12 mnd.

Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)

-0,4%

-2,5%

Ventilasjon

-0,4%

-2,8%

Sanitærutstyr

0%

2,2%

Tank-, varme-, gass- og kjølematr.

0,9%

9,2%

Beredere, vannvarmere og kjøling

0%

0%

Armatur sanitær og tilbehør

0%

8,9%


Prognosesenteret samler inn og systematiserer data kontinuerlig

Målingen er basert på næringsdrivendes listepriser. Undersøkelsen er basert på de mest brukte byggeproduktene som er lagerført i byggevarehandelen – i 12 store kjeder rundt om i landet.

Dataene hentes fra Prognosesenterets tjeneste BuildFlow Insight, som analyserer prisingen av byggevarer og gir en dypere forståelse av prisbildet, konkurransen og trender. Dette skaper et bedre grunnlag for å øke konkurranseevnen, salget og lønnsomheten.


8089
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også