Hva skjer med eldrebølgen?

Hele 75 % av boligbehovet de neste årene kommer som følge av økningen i befolkningen over 65 år.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. januar 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210106125418770.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210106124227127.jpg?maxwidth=2000
Eldrebølgen 3.jpg Eldrebølgen - mobil.jpg
0

At det kommer en eldrebølge, har vel neppe unngått noen i dette landet. Prognosesenteret har beregnet det årlige boligbehovet frem til 2025 å være på rundt 26 500 boliger, og hele 75 % av dette boligbehovet kommer som følge av økningen i befolkningen over 65 år. Dette baseres på SSBs befolkningsframskriving med lav innvandring. Norge eldes altså i et økende tempo, og ifølge SSB kommer det til å være flere eldre enn barn om ti år.

436
b-0TrueFalse

De over 60

Det er i overkant av 1,2 millioner personer over 60 år i Norge, og de fleste er aleneboende eller par uten hjemmeværende barn. Når det gjelder boligtype bor de over 60 år omtrent som befolkningen totalt. Andelen som bor i enebolig synker imidlertid fra 60 % i aldersgruppen 60–64 år til 47 % i aldersgruppen 80+. Andelen som bor i leilighet stiger fra 22 % i aldersgruppen 60–64 år til 39 % i aldersgruppen 80+.  

426
false
b-0TrueFalse
0

Sammenlignet med den øvrige befolkningen flytter de over 60 også sjeldnere. Når man så flytter ser vi også at denne gruppen flytter kortere sammenlignet med den øvrige befolkningen. Bare 1 av 4 som flytter bytter kommune. Sammenligner vi dette med hele befolkningen er tilsvarende andel 1 av 3. Befolkningen over 60 år er også en gruppe som velger nybygget bolig i noe større grad. 20 % som flytter velger å flytte til en nybygget bolig. Tilsvarende andel for alle over 18 år er 10 %.

Bosituasjon i fremtiden

Så, dette var statistikk. Men hvordan ser denne gruppen på sin bosituasjon og, kanskje et enda viktigere spørsmål, hvordan ser man på fremtiden? Dette ønsket vi i Prognosesenteret å få mer kunnskap om, og som en del av vårt Future Living-konsept gjennomførte vi derfor en undersøkelse blant 1 000 personer i alderen 60+. I tillegg ble det gjennomført dybdeintervjuer som fikk komplettere de kvantitative funnene som ble gjort. Resultatet ble en rapport der vi berørte temaer som ensomhet og trygghet, hva man ønsker å bruke mer tid på i fremtiden, hvordan man forholder seg til det å dele fellesarealer, i hvilken grad man er opptatt av stil og design og mye annet.

1185
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF