Hvilke holdninger har nordmenn til nybygde boliger?

Se resultatet fra vår Future Living-undersøkelse.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

4. mars 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

4. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210304144522062.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210304144312747.jpg?maxwidth=2000
Nybygd bolig.jpg Nybygd bolig - mobil.jpg
0

Den generelle innstillingen til flesteparten av forbrukerne er at de er positive eller svært positive til å bo i en nybygd bolig. Kari og Ola Nordmann har også noen interessante meninger om dette.

De fleste er enige i at nybygde boliger er dyre. Denne holdningen deles både av de som har erfaring med å kjøpe/leie en nybygd bolig og de som ikke har det. Forbrukerne mener også at nybygde boliger er mer klimavennlige enn brukte boliger. Årsaken til dette standpunktet er, ifølge forbrukerne, at det stilles strengere krav når man skal bygge en ny bolig, og at man bruker nyere teknologi og mer miljøvennlige materialer i byggeprosessen enn det som ble brukt tidligere. Andre ting som nevnes er bedre isolasjon og oppvarming av boligen.

743
b-0TrueFalse

Kvalitet

I vår undersøkelse om «Årsak til valg» så vi imidlertid at boligens miljøegenskaper havnet langt nede på lista over ting som forbrukerne syntes var viktigst ved valg av bolig. Det som derimot opplevdes som viktigere var høy kvalitet / lang levetid på materialer, hvilket er noe som kunne karakterisere en nybygd bolig.

329
false
b-0TrueFalse

Upersonlige boliger

Når det gjelder utseende og arkitektur er ikke forbrukerne alltid like enige. Resultatet viser imidlertid at en større andel opplever nybygde boliger som mer upersonlige. Det ser også ut til at de yngre i større grad oppfatter nybygde boliger som upersonlige sammenlignet med øvrige aldersgrupper. At nybygde boliger er karakterisert med moderne og nytenkende arkitektur, er imidlertid de fleste forbrukerne mer eller mindre enig i.

454
false
b-0TrueFalse
0

Leverandøren

Når det gjelder meninger som omhandler selve leverandøren, viser resultatet at flesteparten av forbrukerne synes «hvem som bygger boligen» er viktig. Tilliten til bedrifter som bygger/utvikler boliger ligger på et middels høyt nivå. Her ser det ut til at tilliten er noe lavere blant de eldre sammenlignet med de yngre målgruppene.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living Partnership, kontakt prosjektsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

493
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF