115

Hyttemarkedet – årets første halvdel

av senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

1. juli 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210702085151872.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210702085152122.jpg?maxwidth=900
0

I løpet av første halvår er det tinglyst totalt 7 186 fritidsboliger. Dette er 35 % flere enn ved samme periode i fjor – som var alle tiders rekordår. 

Hvis dette halvåret blir representativt for hele 2021, kan vi forvente oss rundt

19 700 tinglysninger ved årsslutt. Dette er imidlertid ikke noe vi forventer, da siste kvartal i fjor var et sterkt kvartal – og veksten de siste to månedene har vært noe mindre enn tidligere i år.


904
Falseb-0

Fjellhytter

Fjellhyttemarkedet har opplevd en sterk omsetningsvekst, med 35 %. Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 18 % for fjellhytter sammenlignet mot samme periode i fjor – 14 % høyere enn for hele 2020.

Sjøhytter

Sjøhyttemarkedet har også opplevd en betydelig omsetningsvekst, med 29 %. Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 7 % for sjøhytter sammenlignet mot samme periode i fjor – 8 % høyere enn for hele 2020.

470
false
Falseb-0

Nytt rekordår?

Som nevnt, ble fjoråret det store rekordåret, men mye tyder på et nytt rekordår:

Vi har fortsatt lave renter og reisebegrensninger, som gir en høy etterspørsel og et høyt prisnivå.

Mange selskaper rapporterer om en litt annen arbeidshverdag i årene som kommer, der vi får en større arbeidsfrihet. Fritidsboligen blir mer en kombinasjonsbolig, hvor jobb kombineres med fritid.

405
false
Falseb-0

Samtidig er det et betydelig lavere tilbud enn i fjor. Det er færre hytteannonser, og dette bidrar til å holde prisnivået oppe. Den norske kronen har også styrket seg betydelig det siste året, som gjør at det er noe mer attraktivt å kjøpe fritidsbolig i utlandet – skjønt prispresset er også høyt i utlandet.

Selv om kalenderåret er halvveis, utgjør andre halvår vanligvis 63 % av årets fritidsboligomsetninger. Det blir spennende å følge etterspørselen – med flere vaksinerte, flere reisende, høyere renter og hvordan den nye arbeidshverdagen vil prege hyttemarkedet.

Vi holder dere oppdatert!


619
false
Falseb-0
0


Statistikkperiode:

1. januar–30. juni 2021

Kilder:

Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, Eierregisteret

Omsetningskriterier:

(1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.

Prognosesenterets definisjon på en sjøhytte, er en hytte som er:

lokalisert maksimalt 400 meter fra et hav ELLER

lokalisert maksimalt 400 meter fra en stor innenlands sjø på minimum 20 km² ELLER lokalisert på en øy

Prognosesenterets definisjon på en fjellhytte, er en hytte som er:

lokalisert minimum 800 meter over havet


Alle verdier og grafer er hentet fra Prognosesenterets nye, interaktive fritidsboligportal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt: ps@prognosesenteret.no

979
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF