115

Hyttemarkedet –årets første halvdel

I løpet av første halvår er det tinglyst totalt 3750 fritidsboliger, som er 23 % færre enn ved samme periode i fjor – som ble regnet som et normalår.

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

28. juni 2023
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

28. juni 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230628061415702.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230628061415702.png?maxwidth=900
0

Basert på foreløpige omsetningstall, trend og historikk, kan vi forvente ca. 9000 fritidsboligomsetninger i 2023 som i så fall vil være 18 % færre enn i 2022. Prisene er imidlertid marginalt høyere enn samme periode i fjor og identisk hvis vi sammenligner med hele 2022.

Fjellhytter

Fjellhyttemarkedet (800+ moh.) har hatt en betydelig nedgang fra i fjor, med 24 % færre omsetninger. Det har imidlertid vært en relativ grei vekst i kvadratmeterprisen, med 1,5 %.

Sjøhytter

Sjøhyttemarkedet har også opplevd en betydelig omsetningsnedgang, med 16 %. Vi registrerer en nedgang i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 4,5 % for sjøhytter sammenlignet mot samme periode i fjor.

Innenlandshytter

Innenlandshyttene har hatt den sterkeste nedgangen fra fjoråret, med 27 % færre omsetninger.

Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 2,5 % for innenlandshytter sammenlignet mot samme periode i fjor.

Svak krone frister utenlandske kjøpere

Som vi skrev i forrige uke, har det i år vært en boom av utenlandske kjøpere i det norske hyttemarkedet. Mens det har vært 24 % færre norske kjøpere hittil i år, har det vært 16 % flere utenlandske kjøpere enn samme periode i fjor. Det er all grunn til å tro at den svake norske valutaen har gjort det mer attraktivt for kjøpere med en sterkere valuta.

Nesten stopp i byggesøknader

Det er registrert 66 % færre igangsettingstillatelser for fritidsboliger mot samme periode i fjor (både tradisjonelle hytter og fritidsleiligheter). I fritidsleilighet-segmentet er nedgangen på 75 %. Her har utviklerne valget mellom å redusere pris og tape fortjeneste eller holde igjen varelageret. Nedgangen skyldes i stor grad den betydelige hyttebyggingen under pandemien, hvor mange fremskyndte hyttedrømmen. Samtidig hjelper ikke stadig høyere utlånsrenter og generell prisvekst. Hyttesøknader kan man alltids vente med …

Svekket markdet – ingen rekyl – det blir nok bedre ...

Både 2020 og 2021 ble rekordår. Vi kan allerede nå konstatere at vi ikke får ny omsetningsrekord i hyttemarkedet i 2023, men vi forventer at prisveksten i år blir mellom 0 – 5%.

Etterspørselen er lavere, men vi tror at når den norske privatøkonomien styrkes vil også etterspørselen tilnærme seg normalen som vi opplevde den i både 2019 og 2022. Vi ser ingen underliggende dimensjoner for en eventuell sterk rekyl, men at markedet gradvis vil finne tilbake til normalen. Vi ser fortsatt ringvirkningene av at mange fremskyndte hyttekjøpet under pandemien, som ikke må undervurderes.

Vi vet at bankenes utlånsrenter påvirker fritidsboligmarkedet negativt, men i noe mindre grad enn i helårsboligmarkedet. Den økonomiske kapitalen er betydelig høyere blant fritidsboligkjøpere enn helårsboligkjøpere, som gjør at høyere renter ikke skremmer i like stor grad.

Vi holder dere oppdatert!

Alle verdier og grafer er hentet fra Prognosesenterets interaktive fritidsboligportal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt ps@prognosesenteret.no.

Statistikkperiode: 1. januar – 27. juni 2023

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, Eierregisteret


Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.
Omsetningene inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsleiligheter.


Prognosesenterets definisjon på en sjøhytte er en hytte som er:

lokalisert maksimalt 400 meter fra et hav ELLER

lokalisert maksimalt 400 meter fra en stor innenlands sjø på minimum 20 km² ELLER

lokalisert på en øy


Prognosesenterets definisjon på en fjellhytte er en hytte som er:

lokalisert minimum 800 meter over havet.

3868
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også