115

Igangsetting av boliger i 2021

Igangsettingen økte totalt med 7 % fra 2020 til 2021. Kraftigst vekst var det i det tidligere fylket Akershus.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

24. januar 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220124154522827.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220124154526234.jpg?maxwidth=900
100
0

Prognosesenteret samler på vegne av Boligprodusentenes forening inn tall for faktisk igangsetting av boliger hver måned. Torsdag 20. januar ble resultatene for hele 2021 presentert.  

Den faktiske igangsettingen for året lå 7 % over 2020, og vi registrerte totalt 25 424 igangsatte boliger (eks. fritidsboliger) i 2021.

Igangsettingen fordelt på geografiske områder

Ser vi på hvordan igangsettingen fordeler seg på geografiske områder, ser vi at det tidligere fylket Akershus hadde en økning i igangsettingen på 42 % fra 2020 til 2021 og stod for hele 23 % av den registrerte igangsettingen av boliger.

Trøndelag stod for 13 % av landets igangsetting i 2021. Her målte vi en nedgang i igangsettingen på 1 % fra 2020 til 2021.

På tredjeplass lå Oslo med nesten 11 % av igangsettingen. I Oslo økte igangsettingen med 2 % fra 2020 til 2021.

Igangsettingen fordelt på aktører

Det er også utarbeidet en foreløpig liste over de største aktørene i boligmarkedet. På denne listen vil det komme inn en aktør til og den endelige listen vil offentliggjøres 2. februar.

OBOS igangsatte flest boliger i 2021. Mestergruppen sine kjeder Systemhus og Mesterhus kom på de to neste plassene. I Mestergruppen inngår også Nordbohus og Blink Hus, som havnet på 8. og 9. plass.


1483
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også