IMF er litt mindre pessimistiske på vegne av Norge enn NHO

av Kjell Senneset, seniorøkonom i Prognosesenteret.

For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

16. april 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

16. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416175253564.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416175253564.png?maxwidth=2000
0

Det internasjonale pengefondet, IMF, har nylig kommet med en analyse av utviklingen i verdensøkonomien i lys av koronakrisen. Rapporten inneholder anslag for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2020 og 2021 for en rekke land, også Norge. IMF anslår at BNP i Norge vil falle med 6,3 % fra i fjor til i år, og øke med 2,9 % fra 2020 til 2021. Dersom vi antar at nedgangen i BNP først og fremst rammer fastlands-Norge, betyr det at fastlands-BNP vil falle med omtrent 7 % fra 2019 til 2020, og øke med 3,5 % i 2021. Som kjent er det vanlig å forholde seg til fastlands-økonomien når vi analyser konsekvenser av endringer i totaløkonomien for byggeaktiviteten.

Prognosene til IMF for 2020 er litt bedre enn anslagene vi fikk fra NHO for en stund siden. NHO antydet en nedgang i fastlands-BNP på om lag 8,5 % i 2020. NHOs anslag er rimelig konsistent med anslaget til Prognosesenteret for nedgang av en samlet byggevirksomhet i 2020, på 12 %. IMF er altså litt mindre pessimistiske enn NHO, og gir håp om at våre anslag for byggevirksomheten i hvert fall ikke er for pessimistiske. Forskjellen mellom de to prognosene er likevel så liten at vi inntil videre velger å beholde byggeprognosene våre for 2020. Men det er altså et svakt håp om at neste revisjon av prognosene kanskje vil vise litt mindre fall i byggevirksomheten enn de 12 prosentene som nå ligger ute.

IMFs anslag for veksten i 2021 er overraskende svak, og svakere enn for de fleste andre land. IMF har ikke begrunnet anslagene sine, men mest sannsynlig skyldes det forventet nedgang i olje- og gassnæringens investeringer i 2021. Disse investeringene, i den grad de er norskproduserte, er en del av fastlands-BNP.

1904
Falseb-
Les også
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF