IMF er litt mindre pessimistiske på vegne av Norge enn NHO

av Kjell Senneset, seniorøkonom i Prognosesenteret.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. april 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. april 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416175253564.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200416175253564.png?maxwidth=2000
0

Det internasjonale pengefondet, IMF, har nylig kommet med en analyse av utviklingen i verdensøkonomien i lys av koronakrisen. Rapporten inneholder anslag for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2020 og 2021 for en rekke land, også Norge. IMF anslår at BNP i Norge vil falle med 6,3 % fra i fjor til i år, og øke med 2,9 % fra 2020 til 2021. Dersom vi antar at nedgangen i BNP først og fremst rammer fastlands-Norge, betyr det at fastlands-BNP vil falle med omtrent 7 % fra 2019 til 2020, og øke med 3,5 % i 2021. Som kjent er det vanlig å forholde seg til fastlands-økonomien når vi analyser konsekvenser av endringer i totaløkonomien for byggeaktiviteten.

Prognosene til IMF for 2020 er litt bedre enn anslagene vi fikk fra NHO for en stund siden. NHO antydet en nedgang i fastlands-BNP på om lag 8,5 % i 2020. NHOs anslag er rimelig konsistent med anslaget til Prognosesenteret for nedgang av en samlet byggevirksomhet i 2020, på 12 %. IMF er altså litt mindre pessimistiske enn NHO, og gir håp om at våre anslag for byggevirksomheten i hvert fall ikke er for pessimistiske. Forskjellen mellom de to prognosene er likevel så liten at vi inntil videre velger å beholde byggeprognosene våre for 2020. Men det er altså et svakt håp om at neste revisjon av prognosene kanskje vil vise litt mindre fall i byggevirksomheten enn de 12 prosentene som nå ligger ute.

IMFs anslag for veksten i 2021 er overraskende svak, og svakere enn for de fleste andre land. IMF har ikke begrunnet anslagene sine, men mest sannsynlig skyldes det forventet nedgang i olje- og gassnæringens investeringer i 2021. Disse investeringene, i den grad de er norskproduserte, er en del av fastlands-BNP.

1905
b-TrueFalse
left-1 b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF