115
SWITCH SECTION

Markedet for oppussing av boliger har normalisert seg

Etter to år med pandemi og et oppussingsmarked på steroider, ble 2022 et mer normalt oppussingsår.

Av Kåre Elnan, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. mars 2023
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230322141700700.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230322141700700.jpg?maxwidth=2000
0

Under pandemien var andelen som pusset opp på over 40 prosent, hvorav 18-20 prosent utførte utvendige oppussingsarbeider på boligen. I 2022 var det nesten 37 prosent av husholdningene som gjennomførte oppussingsarbeider, hvorav 17 prosent utførte utvendige arbeider.

Utendørssesongen nærmer seg

I takt med at dagene blir lengre og temperaturen stiger, materialiseres planene for utvendig vedlikehold. Planleggingen starter gjerne på vårparten (mars/april), mens høysesongen for gjennomføring av utvendige oppussingsarbeider er i perioden mai – august. Historisk sett skjer 2 av 3 utvendige oppussingsarbeider i denne perioden.

Andelen som planlegger å pusse opp utvendig er noe lavere enn under pandemien, og vi ser at nivået nå ligger på omtrent samme nivå som før 2020. Til tross for en generell nedgang i andelen som planlegger å pusse opp utvendig, er det interessant å registrere at det er to tiltaksområder som skiller seg ut i positiv forstand.

Andelen som planlegger å bytte vinduer økte fra 16 prosent i 1. kvartal 2021 til 20 prosent i samme periode i 2022. Økningen fortsetter, og ved siste måling svarer 34 prosent av de som skal pusse opp utvendig at de planlegger å bytte ett eller flere vinduer i boligen. Tilsvarende utvikling ser vi i andelen som vil legge ny isolasjon/tilleggsisolere boligen, noe som er en klar indikasjon på at husholdningene i økende grad vil gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere energiforbruket i boligen.

1495
TrueFalsec-13

Det er fortsatt flest som svarer at de skal male eller beise boligen utvendig, men andelen som planlegger denne typen utvendig vedlikehold har falt fra 63 prosent i 3. kvartal 2020 til 48 prosent (av de som skal pusse opp utvendig) i 1. kvartal 2023.

265
false
TrueFalsec-13
0

Hvem planlegger i størst grad å pusse opp utvendig?

Andelen som planlegger å pusse opp er høyest i aldersgruppen 40–54 år med 19 prosent, etterfulgt av aldersgruppene 30–39 år og 55–64 år, der 15 prosent svarer at de vil pusse opp boligen utvendig.

Andelen som planlegger å pusse opp utvendig er desidert høyest blant dem som bor i eneboliger (23 prosent), hvilket er mer enn dobbelt så høy andel som blant dem som bor i småhus (12 prosent) eller leilighet (4 prosent).

Geografisk er det husholdningene bosatt på Sørlandet som i størst grad planlegger utvendige oppussingsarbeider inneværende år.

Hvor mye penger bruker vi på utvendige oppussingsarbeider?

I gjennomsnitt (for perioden 2015 – 2022) brukte de som pusset opp utvendig nesten 55 000 kroner på denne typen arbeider. Nivået har imidlertid økt over tid, og i 2022 brukte de som pusset opp boligene utvendig mer enn 70 000 kroner i gjennomsnitt.

Tallene er hentet fra Prognosesenterets tjeneste Byggmonitor.

En versjon av dette innlegget ble først publisert i Fargemagasinet 22. mars.

1097
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også