115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – februar 2023

Igangsettingen følger salget kraftig nedover og ligger nå på laveste målte tolvmånedersnivå siden vi startet månedsmålinger i 2010.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. mars 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230314092658735.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230314092658735.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 17 641 boenheter, 31 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 532 eneboliger (-30 %), 3 611 småhus (-28 %) og 9 498 leiligheter (-32%).

Salget av boliger de siste tre månedene (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) er 48 % under tilsvarende måneder året før.

Salget av nye boliger i februar 2023 er 31 % under februar 2022. 

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 21 827 boenheter, 18 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 372 eneboliger (-19 %), 3 998 småhus (-22 %) og 12 457 leiligheter (-16 %).

624
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger siste tre måneder (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) er 41 % under tilsvarende måneder året før.

Igangsettingen av nye boliger i februar 2023 er 48 % under februar 2022.

220
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå 58 % under forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen (byggearbeidet er i gang) er 16 % under.

De siste tre månedene (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) er salget 54 % under tilsvarende måneder året før, mens igangsettingen er 15 % under.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 68 % under sammen periode i 2022, mens igangsettingen er 34 % under.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

582
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også