115

Prognosene for bygg- og anleggsmarkedet er oppdatert

Ikke noe særlig vekst i sikte før 2025

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

16. mars 2023
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230315171534518.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230315171534518.jpg?maxwidth=900
0

Renteøkninger og høye byggekostnader førte ikke til den aktivitetsbremsen i nybyggmarkedet som vi hadde ventet i 2022. Fjoråret endte tvert imot med overraskende positiv utvikling i igangsettingen av nybygg, mens ROT-markedene utviklet seg marginalt svakere enn ventet og anleggsmarkedet merkbart svakere enn ventet. Størrelsen på bygge- og anleggsmarkedet i 2022 er estimert til 540 mrd. faste 2022-kroner. Dette gir en ny, revidert volumnedgang på 1,7 prosent i samlet bygg- og anleggsproduksjon i 2022 sammenlignet med året før. Anlegg står bak mesteparten av nedrevideringen. Ser vi på utviklingen i løpende priser, var veksten i 2022 på hele 6,5 prosent.

I prognoseperioden venter vi merkbar vekst først i 2025. Frem til da ventes det relativt flat utvikling med svak nedgang i år og svak vekst til neste år. Med disse prognosene vil den totale verdien av all bygg- og anleggsproduksjon være 570 mrd. 2022-kr i 2025, som er 30 mrd. kr mer enn i 2022 – målt i faste priser.

9169d05f-acb7-444d-9c92-b9ec03fad51b7dde3699-0dff-4869-a916-535b3be4b599

Nye anleggsinvesteringer ventes ikke lengre å være delmarkedet med overlegent høyeste vekstforventninger. ROT-markedene og drift og vedlikehold av anlegg ventes i snitt omtrent like sterk årlig prosentvis vekst som nye anleggsinvesteringer.

For nye yrkesbygg holdes produksjonsverdien oppe i år som følge av en rekordhøy igangsetting i 2022, men en lavere igangsetting i 2023 vil bidra negativt til produksjonsverdien i 2024.

Nyboligmarkedet vil få den svakeste utviklingen i prognoseperioden. De samme driverne, renteøkninger og fremdeles høye byggekostnader, som vi ventet ville føre til fallende igangsetting i 2022, er hovedårsaken bak den forventede nedgangen i 2023.

Verdien av alle byggearbeider i 2022 er anslått til 402,7 mrd. kr. Målt i faste priser, gir dette en volumnedgang på 1,6 prosent fra året før. Måler vi heller i løpende priser, ble den årlige veksten i 2022 lik 7 prosent. Vi venter 1 prosent nedgang i verdien av byggproduksjonen i 2023, helt flat utvikling i 2024 med nullvekst og videre i 2025 venter vi en sterkere vekst på 5,4 prosent, målt i faste priser.

Akershus er fylket der vi forventer svakest prosentvis utvikling i samlet bygg- og anleggsproduksjon i prognoseperioden, mens Oslo er ventet klart sterkest vekst. De nye sykehusbyggene i Oslo bidrar betydelig. Vi har egne detaljerte fylkesrapporter for bygg- og anleggsmarkedet, som går gjennom de ulike driverne på fylkesnivå. Dersom du ønsker tilgang til disse, kan du ta kontakt med oss.

Mer informasjon om våre bygg- og anleggsprognoser finner du her.

2650
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også