115

Materialkostnadsveksten knuser inflasjonen

Lavt produksjonsnivå grunnet nedstengninger samt høyere etterspørsel enn ventet forårsaket den sterke prisveksten på byggevarer.


av Sara Midtgaard

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. februar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220208143540310.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220208143540310.jpg?maxwidth=900
100
0

Materialkostnadene avhenger i stor grad av internasjonal økonomi. Hovedårsaken til den sterke prisveksten våren i fjor, var lavt produksjonsnivå grunnet nedstengninger under pandemien, i tillegg til høyere etterspørsel enn ventet.

Etterspørselen økte også etter varer generelt, som et resultat av at husholdninger vred sitt konsum fra tjenester til varer. Mange av disse varene blir importert fra Kina, som igjen resulterte i en mangel på containere for å frakte alle disse varene, i tillegg til logistikkproblemer, som igjen førte shipping-prisene opp.

Pengepolitikken

Det er viktig å skille mellom forventet utvikling for inflasjonen og materialkostnadene. Pengepolitikken i de fleste land var svært ekspansiv etter at pandemien brøt ut.

I en normal lavkonjunktur ville de pengepolitiske kanalene ha nådd ut til realøkonomien og dempet nedgangen i den økonomiske aktiviteten og veksten i arbeidsledigheten. Denne gangen ble effekten dempet av myndighetsbestemte begrensinger på husholdningenes konsummuligheter og bedriftenes investeringsmuligheter.

1078
b-0TrueFalse

Det lave renter bidro til, var å drive opp boligprisene og derav stimulere byggebransjen. Ved at folk satt mye hjemme, økte også oppussingslysten. Dette førte til at etterspørselen etter spesielt byggevarer var høy allerede i 2020, hvor veksten i realøkonomien ellers var svak. Her fikk prisvekst på materialkostnader et betydelig forsprang, sammenlignet med prisveksten på andre varer og tjenester.

402
false
b-0TrueFalse
0

Stigende priser

Per desember 2021 var materialkostnadene for bolig hele 26 % høyere enn i samme måned året før. Veksten i konsumprisindeksen (inflasjonen) i samme periode var på om lag 5,3 %, som er den høyeste økningen målt siden oktober 2008, mens kjerneinflasjonen, der man ser vekk fra avgiftsendringer og energikostnader, bare var på 1,3 %. Prisveksten på byggevarer og materialer har vært betydelig høyere enn den generelle prisveksten i økonomien, også når man inkluderer den kraftige økningen i strømprisene.

Arbeidsmarkedet har vært stramt i flere land etter gjenåpningen. Dette bidrar til høyere lønnsvekst, som igjen smitter over på inflasjonen, og er hovedårsaken til at det er ventet relativ høy inflasjon i Norge i år. Likevel ventes prisene på enkelte materialtyper å gå ned. Det er et sammensatt bilde, men ventede renteøkninger, både i Norge og i utlandet, vil bidra med å dempe boligprisveksten og dermed byggeaktiviteten. Prisene på noen typer byggevarer, som sement og betong, ventes å stige.

I år forventer vi at arbeidskraftkostnadene vil ta seg betydelig opp innen bygg og anlegg og vil være årsaken til at det dessverre trolig ikke blir billigere å bygge i år, sammenlignet med i fjor.

1224
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også