115

Satus på salg og igangsetting av nye boliger - november 2022

Salget av nye boliger fortsetter ned i november, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. desember 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221214124750161.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221214124750491.png?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 21 220 boenheter, som er 22 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 027 eneboliger (-29 %), 3 845 småhus (-35%) og 12 349 leiligheter (-14 %).

Hittil i år ligger salget av nye boliger 22 % under samme periode i fjor. Ser vi på salget per boligtype, ser vi at eneboliger er 27 % under, småhus 33 % under og leiligheter 16 % under samme periode i fjor.

Salget av nye boliger de siste tre månedene (september, oktober og november) er 27 % under samme periode i fjor. 

Salget av nye boliger i november 2022 er 39 % under november 2021. 

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 25 500 boenheter, som er likt som forrige tolvmånedersperiode – 5 760 eneboliger (-15%), 4 266 småhus (-28 %) og 15 473 leiligheter (+21 %). 

847
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger hittil i år er uendret sammenlignet med samme periode i fjor. Igangsettingen per boligtype hittil i år viser at eneboliger er 16 % under, småhus er 21 % under og leiligheter er 20 % over samme periode i 2021.

241
true
TrueFalsec-13
0

Igangsettingen av nye boliger siste tre måneder (september, oktober og november) er 14 % over samme periode i 2021.

Igangsettingen av nye boliger i november 2022 er uendret fra 2021.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -54 %, mens igangsettingen (byggearbeidet i gang) er på -12 %. 

Hittil i år viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på 57 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen har falt med 13 %.

494
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også