115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – januar 2023

Både salget og igangsettingen av nye boliger fortsetter nedover.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. februar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230213160726495.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230213160726495.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 18 153 boenheter, 31 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 738 eneboliger (-28 %), 3 650 småhus (-30%) og 9 765 leiligheter (-32%).

Salget av nye boliger de siste tre månedene (november 2022, desember 2022 og januar 2023) er 49 % under tilsvarende måneder året før.

Salget av nye boliger i januar 2023 er 57 % under januar 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 22 530 boenheter, 14 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 482 eneboliger (-18 %), 4 148 småhus (-19 %) og 12 900 leiligheter (-10 %).

632
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger siste tre måneder (november 2022, desember 2022 og januar 2023) er 31 % under tilsvarende måneder året før.

Igangsettingen av nye boliger i januar 2023 er 41 % under januar 2022.


219
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -56%, mens igangsettingen (byggearbeidet i gang) er på -12%.

Salget av nye fritidsboliger falt med 60 % i januar, mens igangsettingen falt med 16%.

De siste tre månedene har salget falt med 51 %, mens igangsettingen har falt med 10 %, sammenlignet med tilsvarende perioder året før.

372
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også