115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – oktober 2022

Salget fortsetter ned, mens igangsettingen holder seg på et stabilt nivå.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. november 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221114134857627.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221114134843103.jpeg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 22 016 nye boliger i Norge, som er 21 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 211 eneboliger (-27 %), 3 886 småhus   (-37 %) og 12 918 leiligheter (-11 %).

Hittil i år ligger salget av nye boliger 21 % under fjoråret. Ser vi på salget per boligtype, ser vi at eneboliger er 26 % under, småhus 34 % under og leiligheter 12 % under samme periode i fjor. 

Salget av nye boliger de siste tre månedene er 22 % under samme periode i fjor – eneboliger er 24 % under, småhus er 25 % under og leiligheter er 20 % under.

Salget av nye boliger i oktober 2022 er 23 % under oktober i 2021. 

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 25 508 nye boliger, som er 2 % over forrige tolvmånedersperiode – 5 904 eneboliger (-11 %), 4 291 småhus (-29 %) og 15 313 leiligheter (+23 %).


895
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger hittil i år er på samme nivå som fjoråret–eneboliger er 16 % under, småhus 23 % under, mens leiligheter er 20% over samme periode i fjor.

170
false
TrueFalsec-13
0

Igangsettingen av nye boliger de siste tre månedene er 12 % over samme periode i fjor – eneboliger er 19% under, småhus er 25 % under, mens leiligheter er 50 % over.

I oktober lå igangsettingen av nye boliger 41 % over oktober i fjor, men dette var en svak måned.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -52 %, mens igangsetting (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på -5 %.

Hittil i år viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på 57 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 11 % under fjoråret.

Salget av nye fritidsboliger har falt med 56 % de siste tre månedene, mens igangsettingen har falt med 21 %.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

847
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også