115
SWITCH SECTION

Hva mener forbrukere om smarthusteknologi?

Teknologien utvikler seg i høyt tempo og det kommer stadig nye løsninger som forbrukerne kan ta i bruk. For husholdningene betyr dette at man i større grad kan styre og overvåke biler, hytter og hus.

Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

4. november 2022
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

4. november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221104131702403.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221104131703727.png?maxwidth=900
0

Hva tenker egentlig forbrukerne om disse teknologiske løsningene som det stadig blir flere av? Hvor mye kunnskap har de og er det noe de ser på som nødvendig?

Dette var spørsmål vi stilte forbrukerne i vår Future Living-analyse fra 2019 og som vi nå skal følge opp i vår nye rapport som blir publisert i desember.

I undersøkelsen fra 2019 viste resultatene at de fleste mente at smarthusløsninger ikke var nødvendig, men noe som kunne være kjekt å ha i boligen. «Bare» 13 % mente at løsningene var nødvendig og noe man ønsket å ha.  Vi så en viss forskjell mellom kjønnene, der menn i større grad mente det var nødvendig. Vi så også at de som foretrakk å kjøpe ny bolig i større grad mente at teknologien var nødvendig og noe de ønsket å ha, sammenlignet med dem som foretrakk brukt bolig.

Betalingsvilje for smarthusteknologi

Et spørsmål som vi ofte får er i hvilken grad det finnes betalingsvilje for denne type løsninger. Det vi så i 2019 var at en tredjedel av respondentene kunne tenke seg å betale mer for en bolig hvis den var utstyrt med smarthusteknologi. Det var først og fremst de yngre som svarte at de kunne tenke seg å betale mer for boligen. Vi så også en tydelig forskjell mellom menn og kvinner, der 39 % av mennene var villig til å betale mer. Den tilsvarende andelen for kvinnene var 27 %.

1335
TrueFalsec-13

Et annet spørsmål gikk på om forbrukerne, hvis de hadde mottatt en sum på 100 000 kroner som de kunne bruke på bolig, hadde brukt noe av dette på smarthusteknologi. Nærmere 4 av 10 svarte at deler av summen hadde blitt brukt på denne typen teknologi og disse skulle i gjennomsnitt brukt 59 % av summen på smarthusløsninger.

326
true
TrueFalsec-13
0

I undersøkelsen så vi at betalingsviljen var størst når det gjaldt løsninger for inneklima samt innbrudds- og brannsikkerhet. Det var også disse løsningen som flest forventet skulle være inkludert hvis man skulle kjøpt en nybygget bolig.

Undersøkelsen viste også noen tydelige begrensninger når det gjaldt kjøp av nye smarthusløsninger. Det første var at man opplevde løsningene for dyre. Det andre var at man mente at man hadde for lite kunnskap om løsningene og det tredje var at man ikke så et behov. Disse tre henger mest sannsynlig tett sammen med hverandre, hvor mangel på kunnskap er en viktig faktor. Har man ikke tilstrekkelig kunnskap om disse løsningene er det også vanskeligere å se behovet for dem.

Hva tenker forbrukerne nå?

Mye har skjedd siden målingen i 2019 og vi lever nå i en tid med økende renter og strømpriser som fører til at forbrukerne må gjøre andre prioriteringer enn tidligere. Vi har også vært gjennom en pandemi, noe som også har påvirket preferanser og holdninger til forbrukerne. Det blir derfor interessant å se om forbrukerne tenker annerledes rundt smarthusløsninger nå sammenlignet med forrige måling.

Vi holdere dere oppdaterte! 

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

1285
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også