115

Byggekostnadsveksten fortsetter ned

Tolvmånedersendringen viser at byggekostnadsveksten fortsetter nedover.

Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

24. mai 2023
Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

22. mai 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230522120913023.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230522120913023.jpg?maxwidth=900
0

SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk og eneboliger steg med hhv. 0,6% og 0,5 % i april. Oppgangen skyldes i hovedsak økte materialkostnader, og materialindeksen for boliger i alt steg med 1,3 %. Vi har blitt vant til å se en litt sterkere vekst i materialkostnadene første måned i kvartalet, men veksten i materialindeksen for eneboliger var på hele 1,1 % i april, og har ikke vært like høy siden mai 2022. Indeksene for arbeidskraftkostnader oppdateres kun i midten av hvert kvartal, og viser nå samlet sett en tolvmånedersendring på 4,5 %. Tolvmånedsveksten i indeksen for eneboliger var på 4,6 % i april, mens byggekostnadsindeksen for boligblokk er 6 % høyere enn for et år siden.

690
TrueFalsec-13

Materialprisene øker fremdeles, men veksten har blitt mer forutsigbar og later til å flate ut. Materialindeksen for boligblokk og eneboliger ligger nå hhv. 8,7 % og 4,3 % høyere enn i april 2022, men veksten har bremset betydelig siden februar når det gjelder boligblokk.

274
false
TrueFalsec-13
0

SSB publiserer prisindekser for konstruksjonsmaterialene betong, betongelement, armeringsstål, konstruksjonsstål og trelast. Prisene for konstruksjons- og armeringsstål har holdt seg ganske stabile siden januar. Stålprisene er tilbake på samme nivå som før krigen i Ukraina startet, men de er på et langt høyere nivå enn de var før pandemien. Trelastprisene har falt med 24,7 % det siste året, og prisutviklingen har vært negativ siden september 2021. Trelastprisene er imidlertid fortsatt høyere enn før pandemien, ifølge på SSBs indeks. Prisen på fabrikkbetong og betongelementer fortsatte å stige med hhv. 2,3 og 1,2 % i april. Prisene har steget med hhv. 18,8 og 15,4 % siden april i fjor.

Når og på hvilke nivåer materialprisene stabiliserer seg, avhenger av flere faktorer på tilbuds- og etterspørselssiden. Energiprisene (olje, gass og strøm) har gått en del ned fra toppen, men skal nok ikke falle videre. Likevel kan produksjons- og transportkostnadene avta noe i år som følge av lavere energipriser. Prisen på sjøfrakt har også falt tilbake til nivået før pandemien, mens en del råvarer fortsatt er dyre sett i et lengre perspektiv. Høye priser på utslippskvoter gir industrien insentiver til å investere i mer miljøvennlige produksjonsteknologi, men bidrar samtidig til å holde kostnadsnivået oppe. På etterspørselssiden bidrar innstramminger i pengepolitikken i mange land til at byggeaktiviteten bremser, og etterspørselen etter innsatsvarer avtar. I sum venter vi en moderat nedgang i materialprisene framover.

Materialer står for 38 % i SSBs BKI for boliger, mens arbeidskraft er vektet 50 %. Lønnsoppgjøret resulterte i et forventet tillegg på 5,2 % i år, noe som vil gi sterkere vekst i arbeidskraftkostnadene framover. Ledigheten er fortsatt lav og økende arbeidskraftkostnader kan sånn sett veie opp for et eventuelt fall i materialkostnadene framover, og gi fortsatt vekst i byggekostnadene samlet sett. Materialkostnadene i eneboligindeksen ventes imidlertid å falle nok til totalindeksen får en liten nedgang i 2023.

Kort oppsummert er vi fortsatt i en situasjon der oppsiderisikoen er veldig lav når de gjelder byggekostnader. Likevel venter vi at byggekostnadene vil stabilisere seg ved høyere nivåer enn før pandemien, reelt sett.

2283
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også