115

Byggtrender

Byggearealstatistikk for april 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. mai 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. mai 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230523102755470.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230523102755651.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 107 nye boliger i april. Dette var 40 % lavere enn samme måned i 2022. April 2023 ligger 56 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år har igangsettingen akkumulert økt mest i Oslo (+81 %) og Møre og Romsdal (+25 %). Lavest vekst i denne perioden var det i Troms og Finnmark og Viken med hhv. -57 og -47 %. Det er gitt tillatelser til 27 149 boliger de siste 12 mnd., som er 8 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.  


Det ble registrert tillatelser til 63’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i april, 46 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 28 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 241’ kvm nytt yrkesbyggareal i april. Det er 23 % høyere enn i samme måned i 2022, men 4 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter årets fire første måneder ligger offentlige bygg 27 % over samme periode i 2022 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 16 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,9 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 12 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1538
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også