115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for august 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. september 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230919134531631.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230919134531809.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 942 nye boliger i august. Dette var 22 % høyere enn samme måned i 2022. August 2023 ligger fremdeles 13 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år har igangsettingen akkumulert økt mest i Oslo (+84 %) og Møre og Romsdal (+11 %). Lavest vekst i denne perioden var det i Viken og Nordland med hhv. -45 og -41 %. Det er gitt tillatelser til 24 994 boliger de siste 12 mnd., som er 18 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.  Månedsstatistikk svinger mye og august i år mot i fjor viser større variasjon enn normalt.

Det ble registrert tillatelser til 70’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i august, 32 % lavere enn samme måned i 2022. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 30 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 287’ kvm nytt yrkesbyggareal i august. Det er 30 % lavere enn i samme måned i 2022, men 10 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter august i år ligger offentlige bygg er 14 % over samme periode i 2022 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 23 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,6 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en nedgang på 7 % fra 2022.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1584
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også