115

Oppsummering av salg og igangsetting av nye boliger i 2022

Nedgangen i salget av nye boliger fortsatte i desember. Året som helhet endte 26 % under 2021.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

24. januar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230123070048623.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230123070048745.jpg?maxwidth=900
0

Totalt endte salget av nye boliger i 2022 på 19 371 boenheter, 26 % under salget i 2021– 4 840 eneboliger (-27%), 3 727 småhus (-30 %) og 10 804 leiligheter (-24%).

Salget av nye boliger i andre halvår 2022 var 35 % under salget i andre halvår 2021. Eneboliger var 28 % under, småhus 22 % under og leiligheter 41 % under andre halvår i 2021. 

Salget av nye boliger i fjerde kvartal 2022 var 41 % under fjerde kvartal 2021. Eneboliger var 27 % under, småhus 21 % under og leiligheter 52 % under fjerde kvartal 2021.

Salget av nye boliger i desember 2022 var 50 % under desember 2021.

Igangsettingen

Totalt endte igangsettingen av nye boliger i 2022 på 23 199 boenheter, 9 % under igangsettingen i 2021– 5 553 eneboliger (-17 %), 4 274 småhus (-18 %) og 13 372 leiligheter (-1 %).

809
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger i andre halvår 2022 er 15 % under salget i andre halvår 2021. Eneboliger var 19 % under, småhus 16 % under og leiligheter 13 % under andre halvår 2021.

184
true
TrueFalsec-13
0

Igangsettingen av nye boliger i fjerde kvartal 2022 var 20 % under fjerde kvartal 2021. Eneboliger var 21 % under, småhus 5 % under og leiligheter 24 % under fjerde kvartal 2021.

Igangsettingen av nye boliger i desember 2022 var 39 % under desember 2021.

Fritidsboliger

Totalt endte salget av nye fritidsboliger i 2022 på 3 199 enheter, 56 % under 2021. Igangsettingen endte på 5 027 enheter, 11 % under igangsettingen i 2021. 

Solgte nye fritidsboliger i andre halvår 2022 var 53 % under andre halvår 2021, mens igangsettingen var 17 % under. 

Solgte nye fritidsboliger i fjerde kvartal 2022 var 54 % under fjerde kvartal 2021, mens igangsettingen var 24 % under.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.


827
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også