115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

Etter første halvår ligger både salget og igangsettingen av nye boliger godt over samme periode i fjor. Det samme gjelder for fritidsboliger.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. august 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210812080541815.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210812080439642.jpg?maxwidth=900
0

Salget og igangsettingen (byggearbeidet er i gang) av nye boliger i juni i år var på nivå med juni i fjor (+ 1 %). I 2. kvartal 2021 havnet salget og igangsettingen henholdsvis 37 % og 23 % over samme kvartal i 2020.

Totalt ligger salget etter første halvår 38 % over fjoråret. Fordelt på de ulike boligtypene, er det en økning første halvår for samtlige boligtyper – eneboligsalget ligger 39 % over fjoråret, småhussalget 42 % og leilighetssalget ligger etter de seks første månedene 37 % over fjoråret.

Tolvmånedersendringen på salg ligger nå 24 % over foregående tolv måneder. Fordelt på de ulike boligtypene, har vi en tolvmånedersendring på 35 % for eneboliger, 18 % for småhus og 23 % for leiligheter.

723
Falseb-0

Igangsettingen

Etter første halvår ligger igangsettingen av nye boliger (byggearbeidet er i gang) totalt 21 % over fjoråret. Fordelt på de ulike boligtypene, er det en økning også her for samtlige boligtyper – eneboliger har økt med 28 %, småhus 21 % og igangsettingen av leiligheter har økt med 19 %.  

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 9 % over foregående tolvmånedersperiode. Fordelt på de ulike boligtypene har vi en tolvmånedersendring på 13 % for eneboliger, 9 % for småhus og 7 % for leiligheter.

522
false
Falseb-0
0

Fritidsboliger

Det er fremdeles skyhøy aktivitet i fritidsboligmarkedet!

Etter første halvår viser salget av fritidsboliger en økning på 133 % sammenlignet med første halvår i 2020. Igangsettingen (byggearbeidet er i gang) etter første halvår ligger også godt over samme periode i fjor, med 41 %.

Tolvmånedersendringen på salg og igangsetting av fritidsboliger er på henholdsvis 117 % og 27 %.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

537
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF