SWITCH SECTION

Status på salg og igangsetting av nye boliger

I mars var både salget og igangsettingen av nye boliger mye høyere enn det lave nivået vi hadde i mars i fjor.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. april 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. april 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210414124444170.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210414122032386.jpg?maxwidth=2000
Ålesund - salg og igangsetting av nye boliger 3.jpg Ålesund - salg og igangsetting av nye boliger - mobil.jpg
0

Salget av nye boliger var 86 % høyere i mars i år enn mars i fjor (1. koronamåneden), og igangsettingen av nye boliger (byggearbeidet er i gang) hadde en vekst på 63 %.

I 1. kvartal 2021 havnet salget og igangsettingen henholdsvis 40 % og 20 % over samme kvartal i 2020.

Ser vi på salget fordelt på de ulike boligtypene, er det hittil i år en økning for samtlige boligtyper. Eneboligsalget ligger 48 % over fjoråret, småhussalget ligger 43 % over og leilighetssalget ligger 35 % over fjoråret.

Siste tolvmåneders salg ligger 11 % over forrige tolvmånedersperiode – leiligheter har en vekst på 21 %, eneboliger 8 % og småhus 7 %.

655
b-0TrueFalse


Igangsettingen

Igangsettingen i 1. kvartal 2021 fordelt på boligtype viser en økning på 43 % for eneboliger, 29 % for småhus og 4 % for leiligheter sammenlignet med samme periode i fjor.

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 2 % under foregående tolvmånedersperiode. Leiligheter ligger 6 % under på tolvmånedersbasis, mens eneboliger og småhus ligger henholdsvis 6 % og 2 % over.

397
false
b-0TrueFalse
0

Fritidsboliger

Det er høy aktivitet i fritidsboligmarkedet! Det ble solgt nesten 3 ganger så mange fritidsboliger i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er på hele 73 %.

Igangsettingen av fritidsboliger (byggearbeidet er i gang) 1. kvartal 2021 ligger 27 % over 1. kvartal 2020. Siste tolvmåneders igangsetting av fritidsboliger ligger likt som foregående tolvmånedersperiode.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

590
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF