115
SWITCH SECTION

Vi står sammen i kjøpsprosessen

Det er naturligvis mange forhold som påvirker husholdningene i deres vurderinger av og om man skal pusse opp i boligen. Vi ser nærmere på hva som skjer, fra ideen om oppussing oppstår, til man har handlet og er klar for å gjennomføre oppussingsarbeidene.

Av Kåre Elnan, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. juni 2023
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. juni 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230602123312726.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230602123312726.png?maxwidth=2000
0

Det vanligste utgangspunktet for oppussingsarbeider er at det foreligger et faktisk behov for oppussing, ved at noe oppleves som slitt eller må erstattes i boligen. Mer enn en tredjedel av husholdningene oppgir dette som den viktigste inspirasjonen for å pusse opp, mens litt over en fjerdedel oppgir at egen smak/egne ideer er utgangspunktet for at man vil pusse opp.

Andelen som pusser opp på grunn av slitasje eller behov for oppussing øker med stigende alder, samtidig som vi registrerer at andelen som oppgir behov for oppussing som inspirasjon, har falt noe fra 2016 frem til i dag. Isolert sett kan det tyde på at en større del av oppussingsarbeidene er følelsesstyrt, basert på egen smak og egne ideer.

Hvem tar initiativet og beslutningene?

På generell basis står kvinnen og mannen sammen om å ta initiativ og beslutninger om å pusse opp boligen. Det gjelder både de innvendige og utvendige arbeidene.

Det er imidlertid ikke slik at det tradisjonelle kjønnsmønsteret er helt visket ut. Det er fortsatt kvinnene som i størst grad tar initiativ til de innvendige oppussingsarbeidene, uavhengig av alder. For de utvendige arbeidene er forskjellene mellom kjønnene enda tydeligere, ved at mennene i betydelig større grad tar initiativ og beslutninger om utvendig vedlikehold. 

Det er relativt små forskjeller mellom de ulike delene av landet når det gjelder hvem som ta initiativ til, og beslutninger om, oppussingsarbeider. Vi registrerer likevel at likevekten mellom kjønnene har kommet lengst i Oslo-regionen.

Hva påvirker valgene våre?

Uavhengig av alder, kjønn og bosted svarer de fleste at det er egen smak og egne ideer som i størst grad påvirker valgene når det gjelder innvendig og utvendig oppussing.

For den yngste aldersgruppen (<30 år) svarer 1 av 10 at venner og bekjente påvirker oppussingsprosessen, mens de øvrige aldersgruppene i betydelig mindre grad påvirkes av venner og bekjente. Aldersgruppene 55–64 år og 65–74 år oppgir i størst grad at butikkutstillinger påvirker valgene deres når det gjelder oppussing, mens de yngre aldersgruppene i mindre grad påvirkes av butikkutstillingene.

Valg av kjøpskanal

2 av 3 husholdninger svarer at de handler byggevarer i fysisk butikk, mens litt over en femtedel oppgir at de handler via håndverker. Resterende andeler handler enten i nettbutikk, brukt eller i andre kanaler.

Sett over perioden fra 2016 – 2022, ser vi at handlemønsteret gradvis endrer seg. Andelen som handler i fysisk butikk, har gått ned fra 71 prosent i 2016 til 65 prosent i 2022. I samme periode har netthandelen økt fra 4 prosent til 7 prosent.

Andelen som handler varer til oppussing via nettbutikk er høyest i de yngste aldersgruppene, og avtar med stigende alder. Motsatt mønster ser vi når det gjelder andelen som handler via håndverker, der andelen øker med stigende alder.

Hva legger vi vekt på når vi skal velge produkter til oppussing?

Totalt sett, svarer 26 prosent at kvaliteten er avgjørende for valg, mens 21 prosent oppgir pris, 19 prosent funksjon og 18 prosent design. Det er med andre ord et relativt fasetert bilde når det gjelder hva forbrukerne legger vekt på ved valg av produkter til oppussing.

Vi ser imidlertid at det er visse forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper i hva de vektlegger i sine produktvalg.

Menn er i noe større grad enn kvinner opptatt av teknisk kvalitet og pris, mens kvinner på sin side er mer opptatt av design og funksjon.

Vi registrerer også betydelige forskjeller mellom aldersgruppene, der pris og design er viktigst for de yngre aldersgruppene, mens andelen som vektlegger kvalitet øker med stigende alder.

Dette innlegget ble først publisert i Fargemagasinet 2. juni.

3772
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også