SWITCH SECTION

Hva er de viktigste kriteriene
for valg av ny bolig?

For de aller fleste er kjøp av bolig uten tvil det viktigste (og dyreste) kjøpet vi gjør, og det er mange faktorer som spiller inn når man skal kjøpe bolig. Hva prioriterer nordmenn når ny bolig skal velges?

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

21. mai 2021
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

21. mai 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210521065903851.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210521065903757.jpg?maxwidth=2000
182 lyspære.jpg 182 lyspære.jpg
0

Hvordan prioriterer forbrukere når de kjøper bolig?

For de aller fleste er kjøp av bolig uten tvil det viktigste (og dyreste) kjøpet vi gjør, og det er mange faktorer som spiller inn når man skal kjøpe bolig. Faktorer som pris og beliggenhet vet vi er avgjørende i de fleste tilfeller, men hvordan prioriterer nordmenn andre ting som utsikt, solforhold, boligens miljøegenskaper eller nærhet til butikk -og servicetilbud? Alt kan jo ikke være like viktig, eller?

For å kartlegge forbrukernes prioriteringer gjennomførte Prognosesenteret en undersøkelse rettet mot personer som enten hadde flyttet i løpet av de siste 5 årene eller som planla å flytte i løpet av de neste 5 årene. Totalt 20 faktorer ble målt og hver person fikk gjentatte ganger velge mellom den viktigste og minst viktige av fem forskjellige faktorer. Hver faktor kunne velges like mange ganger. Pris og beliggenhet var ikke med som faktorer.

Svarene fra undersøkelsen gjorde at vi kunne konkludere med at to faktorer skilte seg ut som de absolutt viktigste når man velger bolig. Øverst på listen havnet god planløsning, etterfulgt av balkong/uteplass.

Nordmenn er på ingen måte unike her. Vi kunne se de samme faktorene på topp blant våre svenske venner da samme undersøkelse ble gjort der.

I den andre enden så vi spesielt én faktor som skilte seg ut som uviktig i relasjon til øvrige faktorer og det var fellesområder (områder som deles med andre beboere/naboer). Vi så også at utvendig utseende/arkitektur, boligens miljøegenskaper og separat vaskerom opplevdes som mindre viktig i forhold til øvrige faktorer. 


1847
b-0TrueFalse
0

Forskjeller mellom ulike grupper

En annen konklusjon var at de viktigste og minst viktige aspektene stort sett var de samme uavhengig av hvilke undergrupper som ble analysert. De faktorer som ble prioritert ulikt i en eller flere målgrupper var i hovedsak faktorer som lå i midten og som kunne beskrives som middels viktige. Eksempel på slike faktorer var høy kvalitet/lang levetid på materialer, gode solforhold, nærhet til butikk –og servicetilbud og nærhet til offentlig kommunikasjon. Vi så også forskjeller på hvordan man prioriterer gode parkeringsmuligheter, god utsikt og ekstra toalett.

Ut ifra hva resultat viste kunne vi med ganske stor sikkerhet si at den boligtype man ville valgt som neste bolig påvirket hvordan man prioriterte. Her er det også underliggende faktorer som antall soverom, areal og boligens beliggenhet (sentralt eller ikke) som spiller en viktig rolle.

Livssituasjonen påvirker også hva man føler er viktig. Her så vi tydelige forskjeller mellom de yngste og de eldste aldersgruppene, der for eksempel de yngste ikke var like opptatt av gode parkeringsmuligheter sammenlignet med de eldste. Samtidig var de eldste mer opptatt av nærhet til butikk –og servicetilbud og offentlig kommunikasjon sammenlignet med øvrige aldersgrupper.

Hva det er som gjør at forbrukere prioriterer ulikt er ikke alltid helt lett å forklare. I denne rapporten prøvde vi å tydeliggjøre de tilfellene der vi så forskjeller mellom ulike grupper enten det var boligtype, alder, region eller inntekt. Det er rimelig å anta at det er en kombinasjon av flere underliggende faktorer som påvirker hva man synes er viktig og hva man synes er mindre viktig.


1920
b-0TrueFalse
center 0 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF